BuurtWhatsApp Rijnsoever Katwijk

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal 256 mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen”. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl’, waarbij mensen op straat surveilleerden. ‘Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen inseinen, en eventueel ook foto’s meesturen.’

Rijnsoever BuurtWhatsApp telt op dit moment bijna 800 deelnemers, verdeeld over 4 Rijnsoever BuurtAlarm WhatsApp-groepen. Ook hebben de wijkagenten interesse getoond en kijken mee in de WhatsApp groepen.
Door het invullen van het aanmeldformulier kunt u aan de Rijnsoever BuurtWhatsApp toegevoegd worden.

Help nu mee de Rijnsoever wijk veiliger te maken!

WhatsApp

Om deel te kunnen nemen heeft u een smartphone (Android, iPhone) nodig met de applicatie WhatsApp.
WhatsApp is een app die u gratis op uw smartphone kunt installeren. 

Meer informatie