BuurtWhatsApp Rijnsoever Katwijk

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal 256 mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl, waarbij mensen op straat surveilleerden. ‘Iemand kan heel snel een hele grote groep mensen inseinen en eventueel ook foto’s meesturen.’

De Rijnsoever BuurtWhatsApp telt op dit moment ruim 1000 deelnemers, verdeeld over 5 Rijnsoever BuurtAlarm WhatsApp-groepen. Ook hebben de wijkagenten interesse getoond en kijken mee in de WhatsApp groepen.

De beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroepen in de Gemeente Katwijk (deze hebben sinds begin 2018 onderling ook contact in een beheerders-groep) ontvangen vanaf Augustus 2018 meldingen vanuit de Politie meldkamer in Den Haag. Deze meldingen zullen vervolgens in de desbetreffende Buurtpreventie groepen in Katwijk worden doorgezet. De politie hoopt op deze manier de samenwerking met wijkbewoners te verbeteren en de wijkbewoners beter van dienst te kunnen zijn in het opsporingsproces.

Door het invullen van het aanmeldformulier kunt u aan de Rijnsoever BuurtWhatsApp toegevoegd worden.

Help nu mee de Rijnsoever wijk veiliger te maken!

WhatsApp

Om deel te kunnen nemen heeft u een smartphone (Android, iPhone) nodig met de applicatie WhatsApp.
WhatsApp is een app die u gratis op uw smartphone kunt installeren. 

Meer informatie